Cenik storitev podjetja Hitri krediti d.o.o.


CENIK STORITEV PROCESNEGA CENTRA HITRI KREDITI d.o.o.

Prodaja vrednostnih bonov na obroke

Obrestna mera: 0,00 %
Efektivna obrestna mera: 0,00 %
Maksimalno število obrokov: 18


Prodaja blaga in storitev na obroke

Obrestna mera: 0,00 %
Efektivna obrestna mera: 0,00 %
Maksimalno število obrokov: 24


Stroški nespoštovanja pogodbenih obveznosti:

Zamuda:
Zakonska zamudna obrestna mera 8 % letno
Opomin o nepla?anih obveznostih 0,00 eur
Obvestilo pred unov?enjem garancije 15,00 eur
Strošek unov?evanja garancije 20,00 eur

Odvetniški opomin (po tarifi odvetnika) 55,08 eur
Strošek opozorila pred izvršbo 55,00 eur
Strošek izdelave predloga za sodno izvršbo 300,00 eur


Primer izra?una:

Nakup vrednostnih bonov, blaga ali storitev preko procesnega centra Hitri krediti d.o.o. ali v trgovini www.kupi-na-obroke.si :

Izdajatelj bonov ali prodajalec: ODSTOP FINANCE d.o.o. v vrednosti 2.000,00 eur

Možnost pla?ila s sklenitvijo ponudnika Hitri krediti d.o.o. na 24 obrokov po 83,33 eur, skupno pla?ilo 2.000,00 eur obrestna mera 0,00 %, efektivna obrestna mera je 0,00 %

Pri prodaji vrednostnih bonov, blaga ali storitev na obroke gre po ZVPot za prodajno pogodbo na obroke. Obresti ne zara?unavamo, zato v skladu s 3.to?ko 3.?lena Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1) prodaja vrednostnih bonov, blaga in storitev ne spada pod zakonodajo, ki ureja potrošniško kreditiranje.

Vse navedene cene vsebujejo DDV, razen takrat kadar se DDV v skladu z zakonodajo ne obra?unava.

Cenik velja od dne 01.12.2014
vseperestroy.ru | autogrubin.ru | vestyrizm.ru | ivotremont.ru | detityt.ru