Splošni pogoji spletne trgovine »www.kupi-na-obroke.si« so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), zakonodajo, ki obravnava varstvo osebnih podatkov, ter zakonodajo s podro?ja elektronskega poslovanja družbe.

 

REGISTRACIJA in PRIJAVA v spletno trgovino

 

S spletno trgovino »www.kupi-na-obroke.si« (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja podjetje ODSTOP FINANCE d.o.o., (v nadaljevanju »prodajalec«). Nakupi, ki se opravijo na obro?no odpla?ilo se izvedejo preko procesnega centra HITRI KREDITI d.o.o. (v nadaljevanju »ponudnik«). Ob registraciji v trgovino obiskovalec (v nadaljevanju »kupec« ali »stranka«) pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno dolo?ata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Brez registracije je obiskovalcu na voljo le pregled spletne strani, brez pravice do nakupa.

 

Kupec se prijavi v spletno trgovino tako, da na povezavi »Prijava« vnese uporabniško ime in geslo. V kolikor le tega še nima, je potrebno pred tem opraviti še registracijo.

 

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med prodajalcem, ponudnikom in kupcem in so sestavljeni v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje zakonsko varstvo in pravice potrošnikov.

Podjetje ODSTOP FINANCE d.o.o. ima pravico do ob?asnega dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev poslovanja. Vsaka sprememba postane veljavna takoj, ko je objavljena na spletni strani www.kupi-na-obroke.si. V kolikor kupec po objavi sprememb nadaljuje z uporabo storitev, se šteje, da se strinja s spremembami in dopolnitvami.

Na spletnem mestu www.kupi-na-obroke.si nekatere povezave vodijo tudi na nekatere druge spletne strani, ki jih ne upravlja podjetje ODSTOP FINANCE d.o.o., zato tudi ne preverjamo njihove vsebine. Podjetje navaja te povezave zgolj kot informacijo uporabnikom in takšne povezave ne predstavljajo uradne ponudbe ali odobravanja izdelkov, storitev ali informacij, ter tudi ne pomenijo nobenih povezav med podjetjema ODSTOP FINANCE d.o.o. in med upravljalci teh povezanih spletnih strani.

 

 

Dostopnost informacij

 

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

- identiteto podjetja prodajalca in ponudnika (ime in sedež podjetja, številka registra),

- kontaktne podatke, ki uporabniku omogo?ajo hitro in u?inkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

- bistvene zna?ilnosti blaga oziroma storitev (vklju?no s poprodajnimi storitvami in garancijami),

- dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),

- pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (na?in, kraj in rok dostave),

- vse cene morajo biti jasno in nedvoumno dolo?ene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,

- na?in pla?ila in dostave,

- ?asovno veljavnost ponudbe,

- rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, ?e in koliko stane kupca vra?ilo artikla,

- pojasnilo postopka ob pritožbi, vklju?no z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

 

PONUDBA ARTIKLOV

 

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba naše spletne trgovine ažurira in spreminja pogosto in hitro. Zato se šteje, da sta ponudba, cena in na?in nakupa artikla v trenutku prikaza v kateremkoli razdelku ali segmentu trgovine www.kupi-na-obroke.si, v fazi ponudbe ali potrditve naro?ila zgolj informativna in nimata vnaprej dolo?ene veljavnosti. Zlasti to velja za iskanje artiklov v Simulatorju nakupov. Cene in ponudbe so predstavljene kot Obi?ajne cene. Obi?ajne cene so prodajne cene, ki jih oblikuje prodajalec sam. Cena za gotovino je cena, ki velja za nakup v primeru 100 % pla?ila z gotovino ali pla?ilo 100 % predra?una z nakazilom na TRR s strani kupca (v kolikor je ponujena takšna možnost). Cena za gotovino je enaka Obi?ajni ceni, razen, ?e je izrecno navedeno druga?e. V primeru, da ni izrecno navedeno druga?e, je vedno objavljena Obi?ajna cena. V primeru nakupa na obroke se upoštevajo Obi?ajne cene. Vse cene vsebujejo DDV in so prikazane v EUR. Podatek o strošku morebitne dostave in drugih morebitnih dajatev je kupcu na voljo pri oddaji naro?ila.

 

Ponudba v Simulatorju nakupov je nezavezujo?a informacija, ki se uporablja kot informativno orodje za prikaz možnosti ponudbe artiklov na podlagi avtomatskega zbiranja ponudb s strani ve?ih dobaviteljev. Zaradi tega prodajalec dopuš?a možnost, da so informacije pridobljene v Simulatorju nakupov nepravilne ali nepopolne. Zato je potrebno veljavnost ponudbe, ki je predstavljena v Simulatorju nakupov pred nakupom obvezno preveriti pri prodajalcu.

 

 

 

SIMULATOR NAKUPA NA OBROKE

 

V spletni trgovini www.kupi-na-obroke.si se lahko za iskanje izdelkov uporablja Simulator nakupov. Simulator se nahaja na podstrani spletne trgovine »SIMULATOR NAKUPOV«.

 

Simulator na podlagi vnosnih pojmov poiš?e enake ali podobne izdelke, ki ste jih iskali, postavi informativno ceno, ter simulira izra?un nakupa na obroke. Rezultati Simulatorja so le informativne narave, za fiksno ponudbo je potrebno kontaktirati prodajalca oziroma ponudnika, ki nato poda fiksno ponudbo za to?no dolo?en izdelek. Ker Simulator iskanja izdelkov izvaja avtomatiziran proces, dopuš?amo, da pride do napak pri predstavitvenih slikah in napak pri tehni?nih lastnostih izdelka, zato le te vedno preverite pri prodajalcu oziroma ponudniku pred nakupom. Prav tako dopuš?amo možnost, da vam najdenega izdelka ne moremo ponuditi za nakup ali za pla?ilo na obroke, kot tudi ne moremo zagotoviti dobave. Simulator je tako le pripomo?ek pri iskanju željenega artikla, da lahko prodajalcu lažje sporo?ite svoje želje.

 

 

 

NA?INI PLA?ILA

 

Prodajalec omogo?a naslednje na?ine pla?ila:

- z gotovino ob prevzemu (velja Cena za gotovino),

- z nakazilom na ra?un podjetja ODSTOP FINANCE d.o.o. po ponudbi/predra?unu (velja Cena za gotovino),

- z obro?nim pla?ilom do 24 obrokov, brez pologa (veljajo Obi?ajne cene, za takšen na?in pla?ila potrebujete geslo, ki ga pridobite z izpolnitvijo vloge in pripadajo?o dokumentacijo). Obro?ni nakupi se izvajajo preko procesnega centra podjetja HITRI KREDITI d.o.o., ki sklene pogodbo s stranko/kupcem o obro?nem odpla?ilu nakupa. Ta na?in pla?ila je na voljo le osebam, ki prejemajo dohodke iz naslova delovnega razmerja ali pokojnine in so bonitetno sposobni v skladu z oceno podjetja Hitri krediti d.o.o.

 

 

 

CENE IN SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

 

Obi?ajna cena je cena za neregistrirane uporabnike, ki želijo opraviti nakup v naši poslovalnici in niso ?lani trgovine www.kupi-na-obroke.si ter za nakup na obroke. Cena za gotovino velja za vse ?lane trgovine www.kupi-na-obroke.si , ki opravijo pla?ilo z gotovino ali po predra?unu na TRR podjetja ODSTOP FINANCE d.o.o. Uporabnik postane ?lan trgovine www.kupi-na-obroke.si z registracijo v spletni trgovini www.kupi-na-obroke.si . Registracija je možna tudi med postopkom nakupa. Obi?ajna cena in Cena za gotovino sta enaki, razen, ?e ni med Prodajalcem, Ponudnikom in Kupcem dogovorjeno druga?e.

 

Vse cene vsebujejo DDV, razen ?e je izrecno napisano druga?e.

 

Cene veljajo v trenutku oddaje naro?ila in nimajo v naprej dolo?ene veljavnosti. Cene veljajo v primeru pla?ila z zgoraj navedenimi na?ini pla?ila, pod zgoraj navedenimi pogoji. V primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naro?ila, bo prodajalec oziroma ponudnik kupcu omogo?il odstop od nakupa, hkrati pa bo prodajalec oziroma ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

 

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem oziroma ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec potrdi naro?ilo s sporo?ilom preko e-pošte, telefona ali osebno v poslovalnici in jo hkrati potrdi tudi prodajalec oziroma ponudnik. Ob tem mora stranka v naro?ilu obvezno navesti svoje Geslo, ki potrjuje identifikacijo stranke/uporabnika. Ob tem mora stranka navesti na?in pla?ila in v primeru nakupa na obroke sporo?iti število obrokov. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca oziroma ponudnika kot za kupca.

 

Prodajalec oziroma ponudnik kupcu izda ra?un na trajnem mediju, z raz?lenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in kako artikle vrniti, ?e je to potrebno in mogo?e. Kupoprodajna pogodba (in naro?ilo) je v pisni obliki shranjena pri prodajalcu oziroma ponudniku in je na voljo kupcu na njegovo željo. Stroške morebitne dostave poravna kupec. Informacija o strošku posamezne dostave je na voljo ob oddaji naro?ila. Kupec lahko opravi tudi osebni prevzem brez dodatnih stroškov dostave na prevzemnem mestu podjetja ODSTOP FINANCE d.o.o, na naslovu Jur?i?eva ulica 6, 2000 Maribor.

 

Izpolnitev pogodbe

 

Prodajalec oziroma ponudnik mora izpolniti svojo obveznost iz kupoprodajne pogodbe v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, razen ?e se z kupcem nista dogovorila druga?e. V kolikor prodajalec oziroma ponudnik ne more izpolniti svojih obveznosti, zaradi kateregakoli razloga, bo o tem nemudoma obvestil kupca. V kolikor je prodajalec oziroma ponudnik v takem primeru že sprejelo kakšno pla?ilo, ga bo kupcu vrnil na enak na?in, kot ?e bi šlo za odstop od pogodbe.

 

 

 

 

POSTOPEK NAKUPA Z UPORABO SIMULATORJA NAKUPOV

 

1. NAKUP Z GOTOVINO ALI PO PREDPLA?ILU NA TRR

 

Izdelke, ki jih lahko kupite v trgovini, se prikažeju v Simulatorju nakupov v zavihku »SIMULATOR NAKUPOV«. Kupec v Simulator nakupov (v polje za iskanje) ?imbolj natan?no vpiše željeni artikel in klikne »Najdi«. Simulator bo sam pri razli?nih dobaviteljih poiskal željene ali podobne artikle, ki jih lahko kupec kupi v trgovini, ter jih razvrstil po kriterijih. S klikom na »Lastnosti« se prikažejo tehni?ne lastnosti oziroma podrobnosti izdelka, s klikom na »Podrobnosti pla?ila« pa se prikaže eden od možnih na?inov pla?ila na obroke in cena (Obi?ajna cena je cena, ki se prikazuje pod »Skupno pla?ilo« in je cena za enkratno pla?ilo ali enako ceni na brezobrestne obroke in vsebuje DDV in morebitne ostale stroške, razen, ?e je izrecno navedeno druga?e).

 

Nato Kupec željeni izdelek, ki ga je našel v Simulatorju, prenese v »Košarico« s klikom na gumb »Dodaj v Košarico«. V kolikor želi kupec potrditev veljavnosti, dobave in cene tega izdelka, klikne na »Košarica«, ter vpiše zahtevane podatke in klikne »Želim opraviti nakup«. Tako se informativna ponudba generira kupcu v obliki za tisk, ter se hkrati avtomati?no posreduje preko e-pošte prodajalcu oziroma ponudniku, ki preveri dobavljivost željenega izdelka. Prodajalec oziroma ponudnik izdela Fiksno ponudbo z izbranim na?inom pla?ila, ceno, pogoji dostave ter ostalimi morebitnimi posebnostmi in stroški. S potrditvijo kupca te ponudbe preko e-pošte, navadne pošte ali osebno v poslovalnici, kupec izrecno potrjuje, da je naro?ilo potrdil. Kupec lahko naro?ilo brezpla?no prekli?e v roku ene ure od prejetja naro?ila, sicer šteje naro?ilo za potrjeno. Naro?ilo lahko prekli?e preko e-pošte, telefonskega klica ali osebno. Kupcu se izpiše in posreduje predra?un za pla?ilo izdelka, ki ga kupec poravna osebno na blagajni prodajalca ali na TRR prodajalca.

 

?e kupec naro?ila ne prekli?e, gre naro?ilo v nadaljnjo obdelavo, ko prodajalec oziroma ponudnik naro?ilo pregleda, preveri dobavljivost naro?enih artiklov oziroma z razlogom zavrne. Prodajalec oziroma ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja to?nosti dobave pokli?e kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pogodba o nakupu naro?enih artiklov med kupcem in prodajalcem oziroma ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

 

Prodajalec oziroma ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi in odpošlje. Prodajalec oziroma ponudnik ob potrditvi naro?ila tudi pou?i kupca o politiki vra?ila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

 

Prodajalec oziroma ponudnik lahko v ?asu do izdaje obvestila, da je naro?ilo v obdelavi, naro?ilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

 

V kolikor svojih obveznosti prodajalec oziroma ponudnik ne more izpolniti, bo o tem nemudoma obvestil uporabnika in mu vrnil vsa morebitna predhodno opravljena pla?ila na enak na?in, kot ?e bi kupec odstopil od pogodbe.

 

 

 

2. NAKUP S PLA?ILOM NA OBROKE; V PRIMERU, DA GESLO ZA NAKUP ŽE IMATE:

 

Izdelke, ki jih lahko kupite v trgovini, se prikažeju v Simulatorju nakupov v zavihku »SIMULATOR NAKUPOV«. Kupec v Simulator nakupov (v polje za iskanje) ?imbolj natan?no vpiše željeni artikel in klikne »Najdi«. Simulator bo sam pri razli?nih dobaviteljih poiskal željene ali podobne artikle, ki jih lahko kupec kupi v trgovini, ter jih razvrstil po kriterijih. S klikom na »Lastnosti« se prikažejo tehni?ne lastnosti oziroma podrobnosti izdelka, s klikom na »Podrobnosti pla?ila« pa se prikaže eden od možnih na?inov pla?ila na obroke in cena (Obi?ajna cena je cena, ki se prikazuje pod »Skupno pla?ilo« in je cena za enkratno pla?ilo ali enako ceni na brezobrestne obroke in vsebuje DDV in morebitne ostale stroške, razen, ?e je izrecno navedeno druga?e).

 

Nato Kupec željeni izdelek, ki ga je našel v Simulatorju prenese v »Košarico« s klikom na gumb »Dodaj v Košarico«. V kolikor želi kupec potrditev veljavnosti, dobave in cene tega izdelka, klikne na »Košarica«, ter vpiše zahtevane podatke in klikne »Želim opraviti nakup«. Tako se informativna ponudba generira kupcu v obliki za tisk, ter se hkrati avtomati?no posreduje preko e-pošte prodajalcu oziroma ponudniku, ki preveri dobavljivost željenega izdelka. Nato mu prodajalec oziroma ponudnik izdela in posreduje Fiksno ponudbo z izbranim na?inom pla?ila, ceno, pogoji dostave ter ostalimi morebitnimi posebnostmi in stroški. ?e se kupec s takšno ponudbo strinja, potrdi tako ponudbo preko preko telefona, e-pošte, navadne pošte ali osebno v poslovalnici, v vsakem primeru pa z uporabo Gesla. S takšno potrditvijo kupec izrecno potrjuje, da je naro?ilo preveril, potrdil, ter da se strinja z vsemi pogoji in vsebino tega naro?ila. Kupec lahko naro?ilo brezpla?no prekli?e v roku ene ure od prejetja naro?ila, sicer šteje naro?ilo za potrjeno. Naro?ilo lahko prekli?e preko e-pošte, telefonskega klica ali osebno. Kupcu se izpiše in posreduje plan pla?ila, prodajna pogodba, ter ra?un s pripadajo?o dokumentacijo. Pisni izvod teh dokumentov prejme kupec po pošti.

 

?e kupec naro?ila ne prekli?e, gre naro?ilo v nadaljnjo obdelavo, nakar prodajalec oziroma ponudnik naro?ilo ponovno pregleda, preveri dobavljivost naro?enih artiklov, oziroma naro?ilo z razlogom zavrne. Prodajalec oziroma ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja to?nosti dobave pokli?e kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pogodba o nakupu naro?enih artiklov med kupcem in prodajalcem oziroma ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

 

Prodajalec oziroma ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi in odpošlje. Prodajalec oziroma ponudnik ob potrditvi naro?ila tudi pou?i kupca o politiki vra?ila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

 

Prodajalec oziroma ponudnik lahko v ?asu do izdaje obvestila, da je naro?ilo v obdelavi, naro?ilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

 

V kolikor svojih obveznosti prodajalec oziroma ponudnik ne more izpolniti, bo o tem nemudoma obvestil uporabnika in mu vrnil vsa morebitna predhodno opravljena pla?ila na enak na?in, kot ?e bi kupec odstopil od pogodbe.

 

 

3. NAKUP S PLA?ILOM NA OBROKE; V PRIMERU, DA GESLA ZA NAKUP ŠE NIMATE:

 

Pred prvim nakupom na obroke je potrebno pridobiti Geslo, s katerim kupec potrdi nakup na obroke in s tem sklene pogodbo o prodaji blaga in storitev na obroke, ter potrdi strinjanje s pogoji takšnega nakupa. Geslo lahko pridobijo le kupci, ki so zaposleni ali upokojeni in prejemajo iz tega naslova redne mese?ne prejemke.

 

Geslo kupec pridobi na podlagi izpolnjene in poslane vloge za pridobitev gesla, priložiti pa mora:

- Zadnji ban?ni izpis

- Zadnjo pla?ilno listo/odrezek od pokojnine

- Osebni dokument, dav?no številko, ban?no kartico (kopije), kontaktne informacije (telefon, e-mail,...)

 

Vloga je na voljo pri prodajalcu oziroma ponudniku. Prodajalec oziroma ponudnik lahko po potrebi zahteva še dodatne dokumente.

 

Omenjene dokumente (kopije ali scanirane dokumente) je potrebno poslati na spletni naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. ali na naš naslov ODSTOP FINANCE d.o.o., Jur?i?eva ulica 6, 2000 Maribor.

 

Na podlagi teh dokumentov prodajalec oziroma ponudnik dolo?i zgornjo mejo limita nakupov, ter pošlje kupcu na njegov naslov v podpis dokumentacijo za pridobitev gesla in pogoje obro?nega nakupovanja. Dokumenti obsegajo vlogo, menice in naloge za zavarovanje terjatev, Geslo in splošne pogoje poslovanje prodajalca ODSTOP FINANCE d.o.o. ter veljavne cenike in ostale podrobnosti ter pogoje poslovanja procesnega centra Hitri krediti d.o.o.

 

Kupec vso dokumentacijo podpiše in pošlje na podjetje ODSTOP FINANCE d.o.o., Jur?i?eva ulica 6, 2000 Maribor. Ko je le ta preverjena in ugotovljena pravilnost podpisanih dokumentov, se aktivira Geslo, s katerim je omogo?en nakup na obroke v skladu s prejšnjo to?ko teh pogojev.

 

Prodajalec oziroma ponudnik si pridržuje pravico kupcu kadarkoli pred nakupom odpovedati možnost obro?nega nakupa brez navedbe razloga.

 

 

PREPRE?EVANJE ZLORAB

 

Zaradi prepre?evanja zlorab gesla za obro?no nakupovanje, hranite geslo na varnem mestu in ga ne kažite tretjim osebam. V kolikor bi se vseeno zgodilo, da je nekdo zlorabil vaše geslo, ter na podlagi tega sklenil pogodbo o nakupu na obroke z uporabo tega gesla, morate takoj ob prejemu pisnega izvoda dokumentov, ki potrjujejo nakup in morebitni dostavi blaga na takšen na?in, takoj obvestiti prodajalca oziroma ponudnika. Hkrati je potrebno takoj vrniti prejeto in nenaro?eno blago, saj je lahko poslano le na vaš naslov, ki ste ga posredovali ob vlogi za pridobitev gesla.

 

 

CENE

 

Vse cene in storitve, ki se prikazujejo v okvirju spletne trgovine www.kupi-na-obroke.si, njenih podstraneh ali simulatorju nakupov, vsebujejo DDV, razen takrat, kadar le te niso obdav?ene z DDV. Cene so enake za gotovinsko pla?ilo, pla?ilo po predra?unu, ali za nakup na obro?no pla?evanje, razen ?e ni izrecno druga?e navedeno. Cene se informativne in jih mora prodajalec oziroma ponudnik pred nakupom vedno potrditi. Vsi nakupi na obroke so brezobrestni, cene pa se razdelijo na število željenih obrokov, vendar maskimalno do 24 mese?nih obrokov.

 

POSEBNOSTI NAKUPA NA OBROKE

 

V naši trgovini nudimo nakup na obroke na podlagi pridobljenega gesla, kar je opisano v prejšnjih poglavjih. Posebnost je ta, da se z pridobljenim geslom lahko nakupuje ve?krat zaporedoma, ko je prejšnji nakup zaklju?en in kupnina popla?ana v celoti. Geslo se uporablja za potrditev naro?ila in sklenitev kupoprodajne pogodbe na obro?no pla?ilo. Zato je potrebno geslo skrbno varovati in ga ne posredovati tretjim osebam.

 

Procesni center Hitri krediti d.o.o.

 

Vsi nakupi, ki se opravijo na obro?no odpla?ilo, se procesirajo preko podjetja HITRI KREDITI d.o.o., Jur?i?eva ulica 6 , 2000 Maribor. Tako je tudi kupoprodajna pogodba sklenjena s podjetjem HITRI KREDITI d.o.o., ki na podlagi posebne medsebojne pogodbe s podjetjem ODSTOP FINANCE d.o.o. skrbi za sklepanje pogodb za obro?no pla?evanje nakupov ter vseh pripadajo?ih aktivnosti spremljave pla?il, izterjave ter morebitno unov?evanje garancij. Z izpolnitvijo obveznosti podjetju HITRI KREDITI d.o.o. se šteje, da je izpolnjena obveznost tudi do prodajalca ODSTOP FINANCE d.o.o. Vsi pogoji obro?nega pla?evanja, posledice nepla?evanja ali nepravo?asnega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter morebitno unov?evanje garancij, so navedeni v kupoprodajni pogodbi, ki se sklene med kupcem in procesnim centrom HITRI KREDITI d.o.o., po nalogu in v imenu prodajalca ODSTOP FINANCE d.o.o.

 

Nakup na obroke je možen do 24 mese?nih obrokov, pla?evanje poteka preko položnic na ra?un procesnega centra HITRI KREDITI d.o.o. Kupci so dolžni poravnati svoje obveznosti v skladu z kupoprodajno pogodbo in pripadajo?im pla?ilnim na?rtom. Za obro?ne nakupe se ne zara?unavajo obresti, niti drugi stroški pla?evanja, razen morebitnih stroškov nespoštovanja ali neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, skladno s cenikom izterjave podjetja HITRI KREDITI d.o.o.

 

Pogodbeni pogoji nakupa na obroke preko podjetja HITRI KREDITI d.o.o. ter cenik storitev, so objavljeni na spletni strani www.kupi-na-obroke.si

 

 

 

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA,VRA?ILO BLAGA

 

Potrošnik ima pravico, da v 15 dneh od prevzema blaga prodajalcu oziroma ponudniku sporo?i (na kontaktni e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. ), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odlo?itev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vra?ila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporo?ila o odstopu od pogodbe (nakupa). Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni koli?ini, razen ?e je blago uni?eno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova koli?ina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Pri vra?ilu artiklov se že vpla?ani znesek kupca vrne na TRR kupca. Vra?ilo vpla?il bo izvedeno takoj, ko je to mogo?e, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporo?ila o odstopu od pogodbe. Vra?ila vpla?il vršimo na TRR kupca. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporo?ilo o odstopu od pogodbe. Možnost vra?ila ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce ali ?e je potrošnik odprl varnostni pe?at.

 

Obrazec za vra?ilo artiklov lahko kupec naro?i po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. .Blago se lahko vrne na naslov ODSTOP FINANCE d.o.o., Jur?i?eva ulica 6, 2000 Maribor s priporo?eno pošiljko ali osebno dostavo. Artikli, kupljeni na daljavo, niso namenjeni uporabi v zakonskem ?asu za odstop od pogodbe. Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da se artikel lahko odpre, pregleda in ?e artikel ne ustreza, ali pa so bila pri?akovanja napa?na, se od nakupa odstopi. Ta priporo?ila ne veljajo, ?e je artikel ob nakupu v okvari oziroma ne deluje. V tem primeru se nakup reklamira.

 

GARANCIJA

 

Artikli imajo garancijo, ?e je tako navedeno na garancijskem listu ali na ra?unu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi ra?una. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na ra?unu.

Informacija o garanciji je obi?ajno navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. ?e informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira prodajalca oziroma ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

 

 

VRNJENI IN ODKUPLJENI ARTIKLI (MALO RABLJENI)

 

Vrnjeni in odkupljeni artikli so artikli, ki so bili vrnjeni ali odkupljeni na spletno trgovino www.kupi-na-obroke.si in imajo pomanjkljivosti (poškodovana embalaža, praske na ohišju, itd., ali pa so bili odkupljeni kot malo rabljeni ali nerabljeni). Tip pomanjkljivosti oziroma stanje artikla je zapisano ob posameznem artiklu in tudi na ra?unu. S pregledom vrnjenih artiklov zagotavljamo njihovo brezhibno delovanje. Zaradi tega je spremenjeno tudi obdobje garancije, ki je ravno tako zapisano ob vsakem artiklu iz kategorije »Vrnjeni artikli« in tudi navedeno na ra?unu. Artiklov, ki so kategorizirani kot »Vrnjeni artikli« ali »odkupljeni artikli« ni mogo?e vrniti in zamenjati za enak, nov artikel brez dopla?ila, možna pa je zamenjava za enak ali drug artikel enake vrednosti (ali z dopla?ilom razlike). V primeru nedelovanja artikla je stranka upravi?ena do odstopa od pogodbe v enakih rokih, kot veljajo za vse artikle ali garancijskega popravila.

 

 

DOSTAVA

 

Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku in na dogovorjen naslov. Ob obro?nem nakupu, kadar je pogodba sklenjena z uporabo gesla, se dostava preko pošte vrši izklju?no na naslov, ki je naveden v vlogi za pridobitev gesla, razen ?e je kupec izrecno naro?il druga?e.

 

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije, vendar si prodajalec oziroma ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, ?e bo s tem lahko naro?ilo izpolnil bolj u?inkovito. ?e kupca dostavi ni na navedenem naslovu, lahko paket prevzame na najbližji pošti.

 

Kupec lahko prevzame svoje blago na podlagi predhodnega dogovora tudi osebno na prevzemnem mesti prodajalca oziroma ponudnika ODSTOP FINANCE d.o.o., to je Jur?i?eva ulica 6, 2000 Maribor med 9.-12. ali 14.-16.ure, razen sobote, nedelje in prazniki.

 

Strošek dostave pri vrednosti nakupa nad 400 eur je 0,00 eur, pri vrednostih nakupa pod 400 eur pa je strošek dostave lahko 10 eur z DDV.

 

V kolikor strošek dostave na ra?unu ni naveden se smatra, da je vklju?en v ceni artikla.

 

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Prodajalec oziroma ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Prodajalec oziroma ponudnik za nedolo?en ?as hrani IP naslove vseh obiskovalcev spletne trgovine Kupi na obroke.si, pri registriranih ?lanih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališ?a, ?as in datum registracije. Prodajalec oziroma ponudnik bo osebne podatke uporabil izklju?no za potrebe izpolnitve naro?ila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, ra?unov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaš?enim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaš?ito svojega ra?unalnika.

 

KOMUNIKACIJA

 

Prodajalec oziroma ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, ?e temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

 

Oglasna elektronska sporo?ila bodo vsebovala naslednje sestavine:

- jasno in nedvoumno bodo ozna?ena kot oglasna sporo?ila,

- pošiljatelj bo jasno razviden,

- razli?ne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo ozna?ene kot takšne. Prav tako bodo jasno dolo?eni pogoji udeležbe v njih,

- jasno bo predstavljen na?in odjave od prejemanja oglasnih sporo?il,

- željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporo?il, bo ponudnik izrecno spoštoval.

 

VARSTVO OTROK

 

Reklamna sporo?ila bodo jasno razvidna in lo?ena od morebitnih iger ali tekmovanj. Vsaka morebitna komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriš?ala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali ob?utka lojalnosti.

 

Prodajalec oziroma ponudnik ne sme sprejemati naro?ila od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi zato imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov.

 

Prodajalec oziroma ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako Prodajalec oziroma ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Prodajalec oziroma ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

 

ODVEZA ODGOVORNOSTI

 

Prodajalec oziroma ponudnik se po svojih najboljših mo?eh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da prodajalec oziroma ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo prodajalec oziroma ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogo?il odstop od naro?ila ali zamenjavo naro?enega artikla. ?eprav se prodajalec oziroma ponudnik trudi zagotoviti natan?ne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simboli?ne. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti artikla. Prodajalec oziroma ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe s stranko le, ?e se ugotovi o?itna napaka (46. ?len OZ). Kot o?itno napako se opredeli bistvene lastnosti predmeta in vse zmote, ki se po obi?ajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odlo?ilne ter jih prodajalec oziroma ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vklju?uje tudi o?itne napake v ceni. Prodajalec oziroma ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli na?in, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

 

PRITOŽBE IN SPORI

 

Prodajalec oziroma ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalec oziroma ponudnik se po vseh mo?eh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti u?inkovit sistem obravnavanja pritožb in dolo?iti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. . Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Pritožbe in spore je možno tudi v pisni obliki nasloviti na naslov ODSTOP FINANCE d.o.o., Jur?i?eva ulica 6, 2000 Maribor.

 

 

 

Prodajalec: ODSTOP FINANCE d.o.o.

Direktor: Marko Wolf, univ.dipl.ekon.

 

Ponudnik, procesni center obro?nih nakupov HITRI KREDITI d.o.o.

Direktor: Marko Wolf, univ.dipl.ekon.

 

Pravila poslovanja procesnega centra HITRI KREDITI d.o.o.

 

1. ?len

(izdajatelj pravil)

Izdajatelj teh pravil in pogojev poslovanja (v nadaljevanju: pravila) je družba HITRI KREDITI d.o.o., Jur?i?eva ulica 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Ponudnik). Ponudnik nastopa kot procesni center za procesiranje obro?nih nakupov med kupcem in prodajalcem ODSTOP FINANCE d.o.o.

2. ?len

(pomen izrazov)

Ponudnik je izdajatelj teh pravil in nastopa kot procesni center med Prodajalcem in Stranko (kupcem).

Prodajalec je podjetje ODSTOP FINANCE d.o.o., ki opravi dobavo artikla za Stranko in nastopa kot prodajalec v razmerju do Stranke

Stranka je fizi?na oseba, ki s sprejemom teh pravil stopi v pogodbeno razmerje z Ponudnikom, in opravi nakup blaga ali storitev z gotovino ali na obroke.

Nakup na obroke je nakup blaga ali storitev, ki ga preko procesnega centra HITRI KREDITI d.o.o. izvede stranka v skladu s temi pravili in pogoji poslovanja.

Geslo je niz znakov in številk, ki jih Ponudnik dodeli stranki in se uporablja za identifikacijo stranke, ter kot potrditev sklenitve kupoprodajnih pogodb med stranko in Ponudnikom.

 

Zahtevani dokumenti za pridobitev gesla za nakupovanje na obroke ter odobritev takšnega na?ina nakupovanja, so slede?i dokumenti:

- Podpisana in pravilno izpolnjena vloga

- Pravilno izpolnjene in podpisane menice in nalogi za zavarovanje terjatev

- Zadnja pla?ilna lista kupca

- Zadnji ban?ni izpis iz TRR kupca

- Osebni dokumenti kupca (os.izkaznica, dav?na št., ban?na kartica)

 

3. ?len

(namen in narava pravil)

Namen teh pravil je opredelitev medsebojnih pravic in obveznosti Ponudnika in stranke pri izvajanju nakupov blaga ali storitev na obroke. Ta pravila hkrati z vlogo stranka podpiše ob pridobitvi gesla za obro?no nakupovanje, ter se s podpisom vloge strinja s temi pogoji.

 

4. ?len

(pogoji za odobritev nakupa blaga ali storitev na obroke)

Stranka mora za izvedbo nakupa blaga ali storitev na obroke po teh pravilih izpolnjevati slede?e pogoje:

- stranka se je pred izvedbo nakupa blaga ali storitev na obroke izpolnila vlogo, posredovala potrebne dokumente, ter pridobila Geslo za sklepanje pogodb . To je stranka storila tako, da je sprejela ta splošna pravila in se zavezala k njihovem spoštovanju, ter na naslov ponudnika poslala vse podpisane in potrjene zahtevane dokumente, potrebne za pridobitev Gesla:

- stranka je nakup opravila pri Ponudniku preko telefona, pošte, e-pošte ali osebno;

- znesek posameznega nakupa na obroke je nižji ali enak od odobrenega limita zneska nakupa blaga ali storitev na obroke.

 

5. ?len

(zahteva za nakup blaga ali storitev na obroke)

Stranka odda zahtevo za nakup blaga ali storitev na obroke Ponudniku z uporabo naro?ila nakupa blaga ali storitev preko telefona, pošte, e-pošte ali osebno pri Ponudniku. Ob oddaji zahteve se mora stranka obvezno identificirati s svojimi osebnimi podatki in Geslom, ki ji je bilo dodeljeno s strani Ponudnika ali Prodajalca. V zahtevi za nakup blaga ali storitev na obroke mora stranka dolo?iti blago ali storitev katerega želi opraviti in število obrokov.

 

6. ?len

(odobritev nakupa blaga ali storitev na obroke s strani Ponudnika)

Ponudnik preveri informacije iz prejšnjega ?lena in stranki odobri nakup blaga ali storitev na obroke v višini željenega nakupa, ?e so izpolnjeni pogoji iz 4. ?lena teh pravil. Odobritev nakupa blaga ali storitev Ponudnik izvede tako, da potrditev pošlje stranki preko telefonskega klica ali sms sporo?ila na strankin GSM ali preko e-pošte ali osebne potrditve. Hkrati se stranki pošlje tudi pogodba o prodaji blaga ali storitev na obroke in predvideni plan pla?ila obrokov. Stranka mora imeti pred odobritvijo s strani Ponudnika poravnane vse zapadle in nezapadle obveznosti iz morebitnega predhodnega nakupa blaga ali storitev.

 

 

7. ?len

(potrditev nakupa blaga ali storitev na obroke s strani stranke)

Stranka je dolžna pred vsakim podpisom prodajne pogodbe blaga ali storitev na obroke preveriti pravilnost podatkov o nakupu iz 5. ?lena teh pravil (predvsem znesek nakupa in število obrokov). Šteje se, da stranka soglaša s pogodbenimi pogoji ter temi pravili poslovanja, v kolikor stranka v roku 24 ur od sklenitve pogodbe o prodaji na obroke ne izjavi druga?e. Stranka se zaveže, da bo znesek opravljenega nakupa blaga ali storitev na obroke Ponudniku poravnala v številu obrokov in v rokih, ki so navedeni na pogodbi o prodaji blaga ali storitev na obroke in v pripadajo?em planu pla?ila obrokov.

 

8. ?len

(višina nakupa blaga ali storitev na obroke)

Skupen znesek vseh obrokov, ki tvorijo posamezen nakup blaga ali storitev na obroke in jih je stranka dolžna poravnati Ponudniku, je enak celotnemu znesku posameznega nakupa blaga ali storitev, ki je naveden na pogodbi o prodaji na obroke. Ponudnik stranki ne zara?una dodatnih stroškov ali obresti za izveden nakup na obroke, razen stroškov morebitnega nespoštovanja pogodbenih obveznosti, skladno z vsakokrat veljavnim cenikom ponudnika.

 

9. ?len

(limit nakupov na obroke)

Ponudnik dolo?i limit nakupov blaga ali storitev na obroke glede na Ponudnikovo strokovno oceno sposobnosti pla?evanja stranke. Ponudnik si pridržuje pravico, da limit nakupov blaga ali storitev na obroke zmanjša po lastni presoji glede na boniteto stranke, pla?ilno sposobnost stranke in splošne dejavnike na trgu. Znižanje limita nakupov blaga ali storitev na obroke na znesek, ki je manjši od zneska obstoje?ih neodpla?anih obrokov, ne vpliva na dolžnost stranke poravnati obstoje?e neodpla?ane obroke. Stranka pod materialno in kazensko odgovornostjo jam?i, da tudi v primeru, ko ji bo s strani Ponudnika dolo?en najve?ji znesek nakupov blaga ali storitev na obroke to omogo?al, ne bo izvajala nakupov blaga ali storitev na obroke, ?e bo vedela, da za pla?ilo obveznosti za takšne nakupe blaga ali storitev ne bo imela kritja ali dovolj razpoložljivih sredstev.

 

10. ?len

(pla?ilo obrokov)

Stranka odpla?uje nakup blaga ali storitev na obroke v enakih mese?nih obrokih in v številu obrokov, ki ga je izbrala pri posameznem nakupu blaga ali storitev na obroke. Višina posameznega obroka pa se izra?una kot znesek celotnega nakupa blaga ali storitev na obroke, razdeljena s številom obrokov.

Stranka posamezne obroke pla?uje preko univerzalnega pla?ilnega naloga na TRR podjetja HITRI KREDITI d.o.o., Jur?i?eva ulica 6, 2000 Maribor, št.: SI56 3000 0001 1022 243 (SBERBANKA d.d.) ali v gotovini na blagajni podjetja na istem naslovu.

11. ?len

(pred?asno pla?ilo)

Stranka lahko kadarkoli pred?asno odpla?a vse neodpla?ane obroke za posamezen nakup blaga ali storitev na obroke brez dodatnih stroškov. Za pred?asno pla?ilo mora stranka Ponudniku poslati pisno zahtevo, na podlagi katere ji Ponudnik izda obra?un za pla?ilo.

 

12. ?len

(podatki o stanju obrokov)

Stranka lahko od Ponudnika kadarkoli zahteva podatek o stanju vseh nakupov blaga ali storitev na obroke, opravljenih na podlagi teh pravil. Stanje vsebuje podatke o celotnem znesku opravljenih nakupov blaga ali storitev, o celotnem številu in zneskih obrokov za posamezen nakup blaga ali storitev, o številu in zneskih še neodpla?anih obrokov ter o datumih zapadlosti posameznih obrokov.

 

13. ?len

(nepla?ilo)

 

V primeru nepravo?asnega pla?ila stranke, lahko Ponudnik stranki za zamudo pri pla?ilu zara?unava zakonske zamudne obresti. V primeru, da je stranka v zamudi s pla?ilom, Ponudnik stranko opomni z opominom, katerega stroške v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom Ponudnika se zara?una stranki. V primeru, da stranka kljub opominu ne poravna svojih obveznosti, lahko Ponudnik pri?ne s postopkom izterjave dolga. Storitve in stroški izterjave se stranki zara?unajo po vsakokrat veljavnem ceniku storitev Ponudnika. Stranka se strinja, da lahko Ponudnik za pokritje zapadlih obveznosti stranke, v primeru zamude stranke s pla?ilom obveznosti, unov?i tudi garancijo. Garancijo predstavljajo podpisane menice in pripadajo?i nalogi za unov?itev. ?e stranka ne poravna dveh posameznih obrokov zaporedoma, je dolžna stranka ves preostanek kupnine pla?ati v enkratnem znesku v roku 15 dni, ki se štejejo od dneva zapadlosti drugega nepla?anega obroka. Izpolnitev obveznosti iz tega ?lena v dogovorjenih rokih predstavlja bistveno sestavino teh pravil in pogodbe o prodaji blaga ali storitev na obroke. V primeru neuspešne izterjave Ponudnika bo stranka predana v sodni izvršilni postopek. Vse stroške sodne izterjave je dolžna pla?ati stranka. Ponudnik lahko terjatve tudi odstopi ali proda tretji osebi. Vse pravice in obveznosti pogodbenih strank iz teh pravil in pogodbe o prodaji blaga ali storitev na obroke se zaradi tega ne spreminjajo. O spremembi upnika je Ponudnik stranko dolžan obvestiti pisno.

14. ?len

(zamudne obresti)

?e Ponudnik s strani stranke za katerokoli zapadlo obveznost prejme pla?ilo, ki ne zadostuje za popla?ilo te obveznosti v celoti, ali pa tega pla?ila ob zapadlosti ne prejme, ima pravico stranki za zamudo zara?unati zamudne obresti po vsakokrat veljavni zakonsko predpisani obrestni meri. Kot dan pla?ila obveznosti se šteje dan, ko je stranka izvedla pla?ilo pri organizaciji za pla?ilni promet ali osebno na blagajni Ponudnika.

 

15. ?len

(obveš?anje)

Stranka je dolžna najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe Ponudniku pisno sporo?iti vsako spremembo podatkov, ki je pomembna za izvajanje storitev po teh pravilih, predvsem pa:

- ime in priimek;

- naslov;

- telefonska številka;

- prenehanje delovnega razmerja ali sprememba zaposlitve;

- številka mobilnega telefona

- menjavo ban?nega ra?una, ter posledi?no številko novega ra?una

?e stranka Ponudniku ne sporo?i podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko Ponudnik te podatke pridobi sam. V takšnem primeru je stranka dolžna Ponudniku poravnati vse stroške, ki mu nastanejo kot posledica pridobivanja teh podatkov.

 

16. ?len

(kršitev pravil)

Stranka se zavezuje, da bo pri izvajanju nakupov blaga ali storitev na obroke v celoti spoštovala dolo?ila teh pravil.

 

17. ?len

(obdelava osebnih podatkov)

Stranka s sprejetjem teh pravil izrecno pooblaš?a Ponudnika, da zbira in obdeluje njene osebne podatke in druge podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev po teh pravilih ali za izvajanje popla?ila obveznosti stranke do Ponudnika. Gre predvsem, vendar ne izklju?no, za slede?e podatke: ime in priimek, naslov stalnega in za?asnega bivališ?a, datum in kraj rojstva, dav?na številka, EMŠO, številka osebnega dokumenta in drugi podatki iz osebnega dokumenta, podatki o obro?nih nakupih blaga ali storitev, podatki o pla?ilih in zamudah, podatki o zaposlitvi, o dohodkih iz zaposlitve in o drugih dohodkih, podatki o premi?nem in nepremi?nem premoženju ter drugi relevantni podatki. Stranka se strinja in dovoljuje, da Ponudnik te podatke obdeluje in zbira za namene izvajanja storitev po teh pravilih, za namene neposrednega trženja svojih storitev, spremljanja nakupnega vedenja stranke, izvedbe segmentacije, statisti?ne obdelave podatkov, pošiljanja prodajnih in drugih ponudb in drugega promocijskega gradiva, vabil ali drugih materialov. Ponudnik se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki obdelovani in varovani v skladu z veljavno zakonodajo na podro?ju varstva osebnih podatkov in drugo veljavno zakonodajo. Stranka soglaša, da Ponudnik lahko navedene osebne podatke obdeluje do preklica stranke, podatki povezani z izvajanjem nakupov blaga ali storitev na obroke in izterjavo obveznosti po teh pravilih, pa se lahko hranijo ves ?as trajanja pogodbenega razmerja med stranko in Ponudnikom, oziroma do popla?ila vseh obveznosti stranke do Ponudnika. Stranka nadalje soglaša in dovoljuje, da ji lahko Ponudnik z namenom neposrednega trženja svojih storitev preko telefona, osebne pošte, elektronske pošte ali spletnih ali mobilnih aplikacij in kanalov, pošiljajo reklamni material in jo obveš?ajo o ponudbi Ponudnika. Stranka izrecno soglaša, da lahko Ponudnik pri pristojnih državnih in drugih uradnih organih ter upravljavcih zbirk podatkov opravi poizvedbe o podatkih iz tega ?lena in drugih podatkih, ki jih ti organi o njej obdelujejo in te podatke pridobi in obdeluje za namene izvrševanja teh pravil ter za namene izterjave obveznosti stranke po teh pravilih.

 

18. ?len

(odstop od pogodbe)

Stranka lahko kadarkoli odstopi od teh pravil in s tem od pogodbe, sklenjene na podlagi teh pravil, s pisnim obvestilom poslanim Ponudniku. Odstop od pravil s strani stranke se šteje tudi kot zahteva stranke za pred?asno pla?ilo vseh še neodpla?anih obrokov za vse nakupe blaga ali storitev na obroke, ki so bili izvedeni na podlagi teh pravil.

Ponudnik lahko odstopi od pravil in pogodbe v slede?ih primerih:

- ?e je stranka pri sprejemu teh pravil ali kadarkoli v ?asu trajanja pogodbenega razmerja navajala neresni?ne ali zavajajo?e podatke;

- ?e je stranka kršila dolo?ila teh pravil ali ni izpolnjevala svojih obveznosti po teh pravilih;

- ?e je stranka kršila pogodbene obveznosti;

- ?e je stranka prišla v zamudo s pla?ilom dveh zaporednih obrokov in ostala v zamudi tudi po opozorilu Ponudnika.

Posledica odstopa od pogodbe s strani stranke ali Ponudnika je, da vse nezapadle obveznosti stranke v tem primeru postanejo zapadle, stranka pa je celoten dolg do Ponudnika dolžna pla?ati v roku 8 dni od dneva, ko je nasprotna stranka teh pravil prejela obvestilo o odstopu od pogodbe.

Domneva se, da je kakršno koli obvestilo poslano s strani Ponudnika stranki v zvezi s temi pravili ali nakupi blaga ali storitev na obroke, pravilno poslano in prejeto s strani stranke, ?e je bilo posredovano na zadnji naslov, ki ga je stranka sporo?ila Ponudniku.

Posamezna dolo?ila teh pravil smiselno ostanejo v veljavi do popla?ila vseh obveznosti stranke do Ponudnika.

 

19. ?len

(sprememba pravil)

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe teh pravil. Ponudnik bo stranko o nameravani spremembi pravil obvestil najmanj 15 dni pred za?etkom uporabe spremenjenih pravil in mu posredoval ali objavil ?istopis spremenjenih pravil. Sprememba pravil ne sme spreminjati ureditve pravic in obveznosti stranke v povezavi s tistimi obveznostmi stranke iz naslova nakupov blaga ali storitev na obroke, ki so ob prejemu predloga spremembe že obstajale, razen ?e je za stranko ureditev bolj ugodna.

Šteje se, da stranka sprejme spremembo pravil, ?e pred za?etkom veljavnosti predloga spremenjenih pravil Ponudnika ne obvesti pisno, da predloga ne sprejema. ?e se stranka s predlogom sprememb ne strinja, lahko odstopi od pravil brez odpovednega roka.

 

21. ?len

(reševanje sporov)

Vse spore, ki bi nastali iz naslova teh pravil, bosta stranka in Ponudnik reševala sporazumno. V nasprotnem primeru je za spore iz teh pravil pristojno sodiš?e v Mariboru, ki spore presoja po veljavnem pravu Republike Slovenije.

 

22. ?len

(veljavnost)

Ta pravila veljajo od 01.12.2014.

 

 

Hitri krediti d.o.o.,

Jur?i?eva ulica 6,

2000 Maribor

 

Telefon: 02/252-46-45, GSM: 040/187-777

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.
vseperestroy.ru | autogrubin.ru | vestyrizm.ru | ivotremont.ru | detityt.ru